Vážení kolegové, milí přátelé a kamarádi,

Člověk míní a koronavirus mění, s tím se musíme chtě nechtě smířit. S politováním vám musíme sdělit, že vzhledem k pandemické situaci jsme nuceni i letos zrušit konání

Podzimního odborného semináře naší ASD, které mělo být spojeno s oslavou 30. výročí jejího založení, na což jsme se pečlivě připravovali. Ale tentokrát se nejedná o definitivní zrušení, ale pouze o posunutí termínu na jaro příštího roku, na 31. března - 2. dubna 2022, kdy, jak doufáme, už koronavirus přestane zlobit a nebudeme mít problémy s ubytováním, stravováním a dalšími omezeními spojenými s pandemickou situací.

Všechno ostatní spojené s konáním odborného semináře i oslav výročí vzniku ASD zůstává v platnosti jak bylo připraveno na tyto akce, které jsme byli nuceni odložit. Omlouváme se, že jsme vám trochu narušili vaše plány a doufáme, že se s vámi se všemi, kteří jste se chystali do Českého Krumlova přijet, tam setkáme na přelomu března a dubna příštího roku.

Přejeme vám příjemné prožití vánočních svátků a všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví a pracovních úspěchů do nového roku 2022.

 

Za Výkonnou řídící radu ASD

 

Jindřich Havlík

prezident